Donaties aan het Hospice, een introductie

Donaties en giften aan het Hospice zijn, binnen de visie en missie van de Stichting Hospice Zeeuwsch Vlaanderen, kritisch om financieel gezond te blijven, onze vrijwilligers een blijk van waardering te kunnen geven, alsmede ook om investeringen te kunnen doen. Als donateur heeft u de keuze welke van de twee ondersteunende ANBI stichtingen u wilt ondersteunen, steun aan beide stichtingen mag uiteraard ook!
Doelstelling ondersteuning Vrienden van het Hospice

De donaties aan de Vrienden worden gebruikt voor financiële steun aan het Hospice zelf:
  • Waardering van onze vrijwilligers; te denken valt hier aan onze jaarlijkse vrijwilligers-uitje of diner, maar ook aan speciale trainingen. lezingen e.d.
  • Onderhoudsprojecten; zoals bijvoorbeeld vervanging van zorg-apparatuur, de herinrichting van de kamers in 2022/2023, etc.
Als u een donatie wilt geven aan de Stichting Vrienden van het Hospice, dan kunt u verder gaan op de pagina van de Vrienden – Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen

Stichting Vrienden van het Hospice

Doelstelling ondersteuning Stichting Huisvesting Hospice Terneuzen

Het Hospice heeft vanuit de eisen/verwachtingen van de zorg dringend behoefte aan een vervanging van het gebouw van het Hospice. Het gebouw was uiteraard niet ontwikkeld als zorginstelling (de eerste doelstelling was een bibliotheek) en heeft daarvoor beperkingen in de mogelijkheden om een optimale zorg omgeving te bieden aan onze gasten en hun familie. We zijn in gesprek om een nieuw gebouw op een nieuwe locatie te realiseren, uiterlijk in 2028. Dit vraagt uiteraard om financiële middelen. Een nieuw gebouw met inrichting vraagt om toereikende financiële middelen, bij voorkeur met gedoneerde gelden zodat de hypotheek last zo laag mogelijk blijft. Uw steun wordt daarom zeer gewaardeerd.  

Als u een donatie wilt geven aan de Stichting Huisvesting Hospice Terneuzen, dan kunt u verder gaan op de volgende webpagina:

Stichting Huisvesting Hospice Terneuzen

De foto’s op deze website hangen ook aan de muren van het hospice.


Ze vormen het decor van de levens van onze gasten, en bieden hen zo troost in de laatste fase van het leven.

De foto’s zijn gemaakt door leden van fotoclub Dow.

op de dijkde hoge dijk verdraagt mij zonder klagen
zijn groene rug biedt onder stil protest
een ligplaats aan mijn moede lijf.
hier wil ik blijven,
op dit hellend vlak van groen
dat mij zal dragen in de tijd
– een eeuwigheid van rust –
om tussen schepen door
die nimmer anders zagen
dan mijlenverre kust
de schittering te ontwaren
van licht op het getij.


waar vind ik mooier kijk
op leven dan liggend
op mijn groene dijk?

 

uit: “kleine leegte”
Jorien Brugmans

www.jorienbrugmans.nl