Wat kunnen gasten en hun naasten van Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen verwachten? Wie vervullen de dagelijkse zorg? Kan bezoek vrij binnenlopen? En zijn er kamers vrij? Een inkijkje in ons hospice.
Een hospice is voor de laatste fase van het leven. Zorgprofessionals spreken van de laatste levensfase als de levensverwachting drie maanden is. Onze gasten blijven in het hospice tot ze overleden zijn. De keuze voor een hospice wordt genomen in overleg met naasten, thuiszorg, huisarts en/of medisch specialist.
Onze gasten worden verzorgd door de vrijwilligers van ons hospice en het zorgteam van thuiszorgorganisatie ZorgSaam. Dat doen zij nadrukkelijk samen.
  • Onze vrijwilligers vormen het hart van het hospice. Gedurende vier diensten per dag zijn er steeds twee vrijwilligers aanwezig. Zij geven de gast de aandacht waar hij of zij behoefte aan heeft. In ons hospice proberen we de thuissituatie zo dicht mogelijk te benaderen.
  • Thuiszorgprofessionals komen op vaste momenten en op oproep langs en verlenen dezelfde zorg als je thuis zou ontvangen.
  • Over deze zorg en behandeling overleggen ze met de huisarts.
In ons hospice proberen we de huiselijke omgeving zo dicht mogelijk te benaderen. Samen met de gasten zorgen we ervoor dat hun kamer voelt als thuis. Schilderijen, foto’s en bloemen helpen daarbij. Bezoek is de hele dag door welkom en kan ook bij ons overnachten. Overdag mogen ook huisdieren van gasten op bezoek komen. Ook voor naasten willen we dat het hospice voelt als een tweede thuis. Lees ook: coronamaatregelen

Alle bezoek is welkom in ons hospice, de hele dag door. Naasten kunnen ’s nachts in een koppelbed op de kamer logeren. Ook heeft het hospice een logeerbed voor naasten. We vragen bezoekers rekening te houden met onze medewerkers, de andere gasten en bezoekers van ons hospice.

 

Lees ook: coronamaatregelen

Onze vrijwilligers kunnen mantelzorgers ook thuis ondersteunen bij hun zorgtaak. Door vrijwilligers op tijd in te schakelen, houden mantelzorgers hun rol langer vol. In overleg nemen de vrijwilligers voor een aantal uur per week de zorgtaak van naasten over. Zij vervangen niet de professionele zorg van artsen of thuiszorg, en verrichten geen medische en verpleegkundige handelingen of zware huishoudelijke taken.
Ons hospice kan bestaan dankzij subsidies van de overheid en thuiszorgorganisatie ZorgSaam, en giften en schenkingen van particulieren, organisaties en bedrijven.
We vragen aan onze gasten een eigen bijdrage van € 25. De eigen bijdrage wordt vaak vergoed middels een aanvullende verzekering bij uw zorgverzekeraar. Wanneer een gast deze eigen bijdrage beslist niet of niet volledig kan betalen, is dit geen belemmering voor opname in het hospice. De eigen bijdrage geldt niet voor de vrijwillige inzet van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) bij mensen thuis.

Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierbij horen belastingvoordelen, zowel voor het hospice als degene die aan ons schenkt.

Het fiscale nummer (RSIN) van Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen is 8141.24.616.

De bijbehorende documenten zijn hier in te zien en te downloaden:

Stichting Hospice ANBI voorwaarden 2021

 

jaarverslagen

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013

 

jaarrekeningen

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013

Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 in heel Europa geldt. We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze gasten en de Vrienden van het Hospice.

 

Download het privacyreglement van Hospice Zeeuwsch Vlaanderen

Beschikbaarheid
Op de homepage is aangegeven hoeveel kamers momenteel beschikbaar zijn. Voor vragen hierover en over alternatieven kunt u terecht bij de coördinatoren van het hospice.

Coronamaatregelen

Alle coronamaatregelen binnen het hospice zijn inmiddels opgeheven. Uiteraard houden we ons aan de algemene adviezen die nog gelden:

  • Bij klachten van verkoudheid, hoofdpijn en koorts vragen wij u niet op bezoek te komen, ook bij milde klachten.
  • De hygiëneadviezen blijven gelden, zoals regelmatig de handen wassen en hoesten/niezen in de elleboog.

Foto's van het hospice

Ik wil helpen

Ik wil geven

De foto’s op deze website hangen ook aan de muren van het hospice.


Ze vormen het decor van de levens van onze gasten, en bieden hen zo troost in de laatste fase van het leven.

De foto’s zijn gemaakt door leden van fotoclub Dow.

op de dijkde hoge dijk verdraagt mij zonder klagen
zijn groene rug biedt onder stil protest
een ligplaats aan mijn moede lijf.
hier wil ik blijven,
op dit hellend vlak van groen
dat mij zal dragen in de tijd
– een eeuwigheid van rust –
om tussen schepen door
die nimmer anders zagen
dan mijlenverre kust
de schittering te ontwaren
van licht op het getij.


waar vind ik mooier kijk
op leven dan liggend
op mijn groene dijk?

 

uit: “kleine leegte”
Jorien Brugmans

www.jorienbrugmans.nl