Stichting Huisvesting Hospice Terneuzen

De Stichting Huisvesting Hospice Terneuzen is opgericht om de financiële middelen te verzamelen om de nieuwbouw en/of grote verbouwing van het Hospice Zeeuwsch Vlaanderen mogelijk te maken.. Deze stichting is onafhankelijk van de Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen.

Het verzamelen van financiële middelen om de nieuwbouw en/of grote verbouwing van het Hospice Zeeuwsch Vlaanderen mogelijk te maken.

Wilt u een donatie doen? Alle financiële hulp is welkom. U kunt uw bijdrage storten op onderstaande bankrekening.  Wilt u liever eerst met ons overleggen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Stichting.

Het bankrekeningnummer van de Stichting Huisvesting Hospice Terneuzen is:

NL32 RABO 0372 1448 29
tnv St. Huisvesting Hospice Terneuzen
Leeuwenlaan 40
4532AG Terneuzen

Het bestuur van de Stichting Huisvesting Hospice Terneuzen bestaat uit:

Dr. Marjan van Dijk, voorzitter
Hans Hartman, penningmeester
Beatrix de Jong-Ollebek, secretaris

Op dit moment heeft de Stichting Huisvesting Hospice Terneuzen een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aanvraag gedaan.  Deze is nog in behandeling. Hierbij horen belastingvoordelen, voor hospice én schenker. Het fiscale nummer (RSIN) van de Stichting Vrienden van het Hospice is: 865482652.

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van gasten en Vrienden. We houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 in heel Europa geldt.

Secretariaat Stichting Huisvesting Hospice Terneuzen db-sec@huisvestinghospicetnz.nl

Ik wil bijdragen aan de toekomstige huisvesting van het Hospice

Deze website gebruikt reCAPTCHA om spam tegen te gaan.
De Google Privacy Policy en de Terms of Service zijn van toepassing.

De foto’s op deze website hangen ook aan de muren van het hospice.


Ze vormen het decor van de levens van onze gasten, en bieden hen zo troost in de laatste fase van het leven.

De foto’s zijn gemaakt door leden van fotoclub Dow.

op de dijkde hoge dijk verdraagt mij zonder klagen
zijn groene rug biedt onder stil protest
een ligplaats aan mijn moede lijf.
hier wil ik blijven,
op dit hellend vlak van groen
dat mij zal dragen in de tijd
– een eeuwigheid van rust –
om tussen schepen door
die nimmer anders zagen
dan mijlenverre kust
de schittering te ontwaren
van licht op het getij.


waar vind ik mooier kijk
op leven dan liggend
op mijn groene dijk?

 

uit: “kleine leegte”
Jorien Brugmans

www.jorienbrugmans.nl