Gasten komen naar ons hospice om te sterven. Hoe dat stervensproces precies gaat, kan niemand voorspellen. In ons bijna-thuis-huis begeleiden betrokken medewerkers van thuiszorgorganisatie ZorgSaam en onze geschoolde vrijwilligers u zo goed mogelijk bij dit proces.

Een natuurlijke dood
De meeste mensen sterven een natuurlijke dood, ook in ons hospice. U kunt een natuurlijke dood vergelijken met een nachtkaars die langzaam uitdooft. Het lichaam heeft steeds minder behoefte aan eten en drinken, en slaapt steeds meer. Tot het hart ermee stopt.

 

Lijden verlichten
Op weg naar het overlijden kunnen gasten pijn ervaren of het benauwd krijgen. Het zorgteam van ZorgSaam, onze palliatieve arts of uw huisarts kunnen dit lijden verlichten, bijvoorbeeld met medicatie en zuurstof. Dat noemen we palliatieve zorg. Onze zorgprofessionals zijn allemaal geschoold in palliatieve zorg. Ook mentale ondersteuning is belangrijk in deze fase. We zien vaak dat de stervende het moeilijk vindt om geliefden achter te laten. Onze vrijwilligers zijn geschoold in rouwverwerking en kunnen zowel de stervende als de naaste goed begeleiden.

 

Laatste dagen
Als de laatste dagen van het leven zijn aangebroken, gaat de palliatieve zorg over in terminale zorg. In deze fase kunnen we het onze gasten alleen nog zo comfortabel mogelijk maken. Als de symptomen niet meer verlicht kunnen worden, kiezen sommige gasten voor palliatieve sedatie. Dat is wanneer iemand zo diep in slaap wordt gebracht dat hij de laatste dagen van zijn leven niet bewust meemaakt.

 

Euthanasie
Sommige gasten hebben een euthanasieverklaring, zodat zij hun leven kunnen beëindigen als hun lijden ondragelijk wordt. In Nederland gelden regels voor euthanasie, en ook palliatieve sedatie. Om het leven van mensen zoveel mogelijk te beschermen, is er een protocol voor het beëindigen van het leven. En om in aanmerking te komen voor dit medisch ingrijpen, moet het lijden voldoen aan wettelijke eisen. Met name een euthanasieverklaring is een langdurig traject. Het is verstandig om alvast met uw arts en eventueel naasten over de mogelijkheden van palliatieve sedatie en euthanasie te praten voordat u naar het hospice komt.

De foto’s op deze website hangen ook aan de muren van het hospice.


Ze vormen het decor van de levens van onze gasten, en bieden hen zo troost in de laatste fase van het leven.

De foto’s zijn gemaakt door leden van fotoclub Dow.

op de dijkde hoge dijk verdraagt mij zonder klagen
zijn groene rug biedt onder stil protest
een ligplaats aan mijn moede lijf.
hier wil ik blijven,
op dit hellend vlak van groen
dat mij zal dragen in de tijd
– een eeuwigheid van rust –
om tussen schepen door
die nimmer anders zagen
dan mijlenverre kust
de schittering te ontwaren
van licht op het getij.


waar vind ik mooier kijk
op leven dan liggend
op mijn groene dijk?

 

uit: “kleine leegte”
Jorien Brugmans

www.jorienbrugmans.nl