De Stichting

De Stichting Hospice Zeeuwsch -Vlaanderen is officieel opgericht op 25 februari 2005 en heeft als doel “het trachten te bevorderen dat mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren, zo lang mogelijk in een door hen gewenste leefomgeving kunnen blijven, waarbij de individuele levensstijl het centrale gegeven is”. Uitgangspunt is om er voor te zorgen dat mensen thuis kunnen sterven en in aanvulling daarop ook “bijna-thuis”, in het hospice.

De Stichting heeft dan ook een hospice geopend in Zeeuws-Vlaanderen, in Terneuzen, voor alle inwoners van Zeeuws-Vlaanderen. Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

mw. dr. M. van Dijk, voorzitter;
dhr. J. van der Geld, penningmeester;
mw. J. van Kerkvoort, secretaris
dhr. W. van Hilten, bestuurslid;
mw. I. Korstanje, bestuurslid namens de vrijwilligers.

Gegevens van de Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen:
adres: Leeuwenlaan 40,
4532 AG Terneuzen.
T 0115 689588
gsm: 06 -53 16 16 54
Kamer van Koophandel Zeeland: nummer 22057385
Rabobank rekening nr: 106454404 IBAN NL08 RABO 0106454404

St. Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen
Leeuwenlaan 40 | 4532 AG Terneuzen

info@hospicezvl.nl
www.hospicezvl.nl

Tel: 0115 68 95 88
gsm: 06 53 16 16 54