Uw steun

De Stichting kan haar goede werk niet uitvoeren zonder de steun van velen. Donateurs zijn zeer belangrijk om het werk van de Stichting op lange termijn te kunnen voortzetten. Het gaat daarbij ook om uw steun. Begin 2007 is de Stichting Vrienden van het Hospice opgericht, de thuishaven voor alle donateurs, de Vrienden van het Hospice. Wilt u zich daarbij aansluiten, en het hospice steunen, dan kan dat via het formulier, dat u kunt downloaden en opsturen naar:

Secretaris Stichting Vrienden Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen;
Van Swietenstraat 18
4535 BC Terneuzen
Uiteraard zijn giften en donaties altijd van harte welkom!
U kunt het hospice steunen door het overmaken van een éénmalige bijdrage op rekeningnummer 1277.93.542 t.n.v. Vrienden Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen. IBAN: NL02 RABO 0127793542
Voor overige donaties die ten goede komen aan het hospice kunt u gebruik maken van rekeningnummer 106454404 van de stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen. IBAN : NL08 RABO 0106454404

St. Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen
Leeuwenlaan 40 | 4532 AG Terneuzen

info@hospicezvl.nl
www.hospicezvl.nl

Tel: 0115 68 95 88
gsm: 06 53 16 16 54