Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg, VPTZ

De Stichting vindt het belangrijk dat mensen in een veilige en vertrouwde omgeving hun laatste levensfase kunnen doorbrengen. Dat kan binnen de muren van het hospice, “bijna-thuis” maar vaak liever thuis, in de eigen omgeving. Thuis blijven als het kan, anders is het hospice een alternatief. De Stichting wijst u dan ook graag op de mogelijkheden om thuis te blijven in de laatste levensfase door, naast thuiszorg en huisarts, ook de vrijwilligers van VPTZ, de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, in te schakelen. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg zijn goed opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers die beschikbaar zijn om thuis aanwezig te zijn bij mensen in hun laatste levensfase. De zorg voor mensen in de laatste levensfase is voor de naasten, partner, familie, buren en bekenden vaak zwaar en emotioneel. Deze zorg vraagt vaak 24 uur per dag. Om het vol te kunnen houden dat mensen tot het laatst toe in de eigen thuissituatie kunnen blijven, zijn de vrijwilligers van VPTZ beschikbaar. De vrijwilligers nemen een stukje van de taak van de familie over of ondersteunen de familie.

Zij leveren:
  • aanwezigheid en steun aan de patiënt
  • de zorg en hulp die mantelzorg, naasten en familie, ook biedt aan de patiënt
  • vervanging van mantelzorg bij waken en aanwezigheid
  • ondersteuning van de mantelzorg
  • signalering en melding aan verzorgenden

De vrijwilliger doet geen verpleegkundige - en huishoudelijke werkzaamheden. Voor verpleegkundige handelingen wordt een beroep gedaan op de thuiszorgorganisaties. De vrijwilligers verrichten eenvoudige verzorgende handelingen die nodig zijn, zoals het helpen bij eten en drinken, het in - en uit bed helpen, helpen bij de toiletgang en verschoning.

Hoe werkt het?

VPTZ wordt meestal door familie, thuiszorg of huisarts ingeschakeld. De coördinator komt, indien mogelijk, aan huis voor een intake gesprek. De inzet van de vrijwilligers wordt zo snel mogelijk, naar behoefte, geregeld.

Bereikbaarheid?

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de coördinator van VPTZ via nummer 0115-689588 of 06-53161654.

St. Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen
Leeuwenlaan 40 | 4532 AG Terneuzen

info@hospicezvl.nl
www.hospicezvl.nl

Tel: 0115 68 95 88
gsm: 06 53 16 16 54