Vrijwilligers

De vrijwilligers vervullen de volgende taken:
Ten aanzien van de stervende:
 • eenvoudige, niet specialistische, lichamelijke verzorging (zoals helpen bij toiletgang, verschonen, goed leggen in bed, kussens schikken)
 • praktische verzorging (zoals helpen bij eten en drinken)
 • signalering van veranderingen: lichamelijke toestand, e.d.
 • sociaal-emotionele, geestelijke en informatieve steun

Ten aanzien van de mantelzorg:
 • gehele of gedeeltelijke vervanging van de mantelzorg (bijvoorbeeld waak- en oppasdiensten
 • praktische ondersteuning
 • sociaal-emotionele en geestelijke steun

Het werk van de vrijwilliger vraagt veel inzet en persoonlijke betrokkenheid. Maar inzet en betrokkenheid alleen zijn niet voldoende. Er worden ook andere capaciteiten gevraagd.

Een vrijwilliger moet, wat betreft persoonlijke vaardigheden:
 • open staan en respect hebben voor de emoties van de bewoner en de emoties van de mantelzorgers;
 • evenwichtig zijn, kunnen omgaan met verdriet, pijn en lijden van de bewoner en hun familie;
 • zich als vrijwilliger kunnen opstellen, bescheiden ruimte latend voor familie en anderen;
 • paniekbestendig zijn;
 • eigen ervaringen met stervenden hebben verwerkt;
 • doorzettingsvermogen hebben;
 • eerlijk zijn, vertrouwen kunnen geven en ontvangen, in staat zijn persoonlijke informatie geheim te houden;
 • open kunnen luisteren;zonder eigen gedachten en normen een rol te laten spelen;
 • inzicht hebben in het gedrag van anderen en daarbij tactvol een eigen positie kunnen kiezen;
 • eigen grenzen kunnen aangeven en bewaken m.b.t. verantwoordelijkheden en persoonlijk functioneren;
 • zelfstandig kunnen handelen;
 • kunnen samenwerken met anderen, zoals de terminale bewoner, familie, thuiszorg en huisarts.

Inzetbaarheid:
 • goed bereikbaar zijn;
 • kunnen rekenen op steun van de eigen achterban;
 • flexibel en collegiaal zijn;
 • een training willen volgen en deel willen uitmaken van een groep vrijwilligers;
 • langer dan een jaar willen blijven werken;
 • eigen grenzen van inzetbaarheid aangeven.

De vrijwilligers worden bij hun werkzaamheden begeleid en ondersteund door de coördinator, waar zij steeds een beroep op kunnen doen. ook zijn er themabijeenkomsten, cliëntbesprekingen en bijscholing. Randvoorwaarden zoals onkostenvergoeding en verzekeringen zijn goed geregeld en bevestigd in een vrijwilligersovereenkomst.

St. Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen
Leeuwenlaan 40 | 4532 AG Terneuzen

info@hospicezvl.nl
www.hospicezvl.nl

Tel: 0115 68 95 88
gsm: 06 53 16 16 54