Werving vrijwilligers

Wat kunnen vrijwilligers doen?

Mensen die ernstig ziek zijn en weten dat het einde nabij is, willen graag thuis sterven of in een omgeving die hier zoveel mogelijk op lijkt. Het verzorgen van een geliefde in die periode is zwaar ook al is er hulp van huisarts en thuiszorg. Als familie moet je 24 uur per dag beschikbaar zijn. In Nederland zijn er meer dan 6000 vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden.

Zij kunnen onder meer:
  • Waken bij de gast
  • Hulp geven bij lichte lichamelijke verzorging
  • Emotionele steun verlenen
  • Mantelzorgers bijstaan

Waar verlenen vrijwilligers ondersteuning?

Vrijwilligers verlenen deze hulp thuis of in een hospice of bijna-thuis-huis. In een hospice of bijna-thuis-huis kunnen mensen terecht als er weinig mantelzorg is of als de familie de zorg niet aankan. Er wordt zoveel mogelijk een thuissfeer gecreëerd door dat mensen hun eigen spullen mee kunnen nemen en familie en vrienden kunnen elk moment van de dag langskomen .

Heeft u belangstelling om in het Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen te werken als vrijwilliger dan kunt u telefonisch contact opnemen met de coördinator VPTZ / Hospice: GSM 06 53 16 16 54

Daarnaast is het hospice op zoek naar vrijwilligers die klusjes in en rondom het hospice willen aanpakken. Zoals o.a. tuinwerkzaamheden, huishoudelijke taken of het verzorgen van de maaltijden. Heeft u twee rechterhanden of bent u bereid een aantal uren van uw vrije tijd te besteden aan werkzaamheden aan en in het hospice dan kunt u wederom contact opnemen met de coördinatoren zie bovenstaand gsm nr.

St. Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen
Leeuwenlaan 40 | 4532 AG Terneuzen

info@hospicezvl.nl
www.hospicezvl.nl

Tel: 0115 68 95 88
gsm: 06 53 16 16 54