Het betrokken en professionele team van Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen draagt liefdevol zorg voor onze gasten. Hier leest u meer over de taken van onze coördinatoren, het palliatief zorgteam, de vrijwilligers en het bestuur.
Een glaasje water halen, een luisterend oor bieden, de krant voorlezen, een wandeling maken. Onze vrijwilligers hebben alle aandacht voor de gasten én hun naasten. Ze vormen het hart van het hospice. Dankzij hun inzet krijgen gasten en hun naasten in de laatste fase van hun leven alle aandacht die ze nodig hebben. Net als wanneer ze thuis zouden sterven. Een aantal vrijwilligers ondersteunt mantelzorgers een aantal uur in de week thuis bij hun zorgtaken. Ook zij verrichten geen medische of thuiszorghandelingen.

Een vast team van verpleegkundigen van Stichting ZorgSaam is kind aan huis bij het hospice. Zij verlenen dezelfde zorg als wanneer een thuiszorgverpleegkundige aan huis komt. Het team is extra geschoold in palliatieve zorg. In wisselende samenstelling komen ze drie keer per dag naar het hospice om gasten te verzorgen: van 8 tot 13 uur, van 17 tot 20 uur en in de nacht. 


Jeroen Bosman is als palliatief arts verbonden aan Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen. Hij is opgeleid als huisarts en gespecialiseerd in palliatieve zorg. Drie keer per week en op afroep komt Jeroen naar ons hospice om gasten te begeleiden die door hun eigen huisarts zijn overgedragen aan zijn zorg. Bijvoorbeeld vanwege de afstand.

Joyce Haerens en Sabina van der Hooft zijn als coördinatoren het aanspreekpunt van het hospice. Ze zijn verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van het hospice. En de verbindende factor tussen gasten, naasten, bezoekers, vrijwilligers en het palliatief zorgteam. Naast de praktische zaken, zoals de opname van gasten, dragen zij een belangrijke bijdrage aan de sfeer in het hospice.

Het bestuur ziet toe op het organisatorische, materiële en financiële voortbestaan van het hospice. Het bestuur van de Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen bestaat uit:

 

Dr. Marjan van Dijk, voorzitter
Hans Hartman, penningmeester
Beatrix de Jong-Ollebek, secretaris
Pim van Hilten, vertegenwoordiger van de Stichting Vrienden
Wilfried Sarneel, bestuurslid namens de vrijwilligers

Buiten het team heeft Hospice Zeeuwsch Vlaanderen een wederzijdse uitwisseling van vertrouwenspersonen met het Kaaskenshuis in Zierikzee. Zij zorgen voor de eerste opvang van werknemers en vrijwilligers die ongewenste omgangsvormen door collega’s, leidinggevenden, gasten of bezoekers ervaren. Daarbij kunnen zij ook adviseren, ondersteunen, begeleiden en bieden in vertrouwen een luisterend oor. De contactgegevens zijn te vinden in Pinkbee.

Ik wil helpen

Ik wil geven

Enkele medewerkers van het hospice

Enkele medewerkers van het hospice

De foto’s op deze website hangen ook aan de muren van het hospice.


Ze vormen het decor van de levens van onze gasten, en bieden hen zo troost in de laatste fase van het leven.

De foto’s zijn gemaakt door leden van fotoclub Dow.

op de dijkde hoge dijk verdraagt mij zonder klagen
zijn groene rug biedt onder stil protest
een ligplaats aan mijn moede lijf.
hier wil ik blijven,
op dit hellend vlak van groen
dat mij zal dragen in de tijd
– een eeuwigheid van rust –
om tussen schepen door
die nimmer anders zagen
dan mijlenverre kust
de schittering te ontwaren
van licht op het getij.


waar vind ik mooier kijk
op leven dan liggend
op mijn groene dijk?

 

uit: “kleine leegte”
Jorien Brugmans

www.jorienbrugmans.nl